پروژه شرکت تعاونی مسکن آماد و پشتیبانی ناجا

454534534
Untitled841
Untitled-54
Untitled-8-Recovered
Untitled-10-Recovered
Untitled-1
Untitled2
Untitled-9-Recovered

پروژه شرکت تعاونی مسکن آماد و پشتیبانی ناجا

پروژه شرکت تعاونی مسکن آماد و پشتیبانی ناجا

شرکت تعاونی مسکن آماد و پشتیبانی ناجا افتخار اجرای کامل اسکلت بتنی پروژه خود را به شرکت یاسر داده است و شرکت یاسر با تمام قدرت و با به پای کار آوردن تجربه چندساله خود این پروژه را آغاز نموده و طبق وعده خود اسکلت های بتنی را در مدت یک سال تحویل خواهد داد.

این پروژه در تاریخ 1399/10/14 آغاز شده است و طبق وعده قرار است در تاریخ 1400/03/14 به طور کامل تکمیل شده و تحویل داده شود.

پروژه شرکت تعاونی مسکن آماد و پشتیبانی ناجا با متراژ 27 هزار متر در دست تکمیل است که شرکت ما 35 نیروی مجرب را برای تکمیل پروژه در موعد مقرر مستقر کرده است.

این پروژه با نام صدف شروع شده و در آدرس تهران – ورد آورد شمالی – خیابان آرش کمانگیر – قطعه 49 واقع شده است.

شرکت یاسر با به کار گیری نیرو های مجرب و استفاده از ابزار های کامل و کار آمد توانسته است تاکنون تمامی پروژه ها را به خوبی تکمیل و تحویل دهد.

مشتریشرکت تعاونی مسکن آماد و پشتیبانی ناجا
ساخته شده توسطشرکت ساختمانی یاسر
تاریخ شروع1399/10/14
تاریخ اتماماین پروژه یک ساله به اتمام خواهد رسید و موعد مقرر 1400/10/14 می باشد
موضوع پروژهاجرای کامل اسکلت بتنی

تاریخ 1401/1/17

بتن ریزی سقف طبقه 13 و راه پله شمالی آن  میزان پیشرفت 100%
برش و خم میلگرد های سقف طبقه 14  میزان پیشرفت 15%
آرماتور بندی ستون های سقف طبقه 14  میزان پیشرفت 70%
تعداد نیرو های فعال در پروژه 25 نفر

تاریخ 1401/1/18

برش و خم میلگرد های سقف طبقه 14  میزان پیشرفت 20%
آرماتور بندی ستون های سقف طبقه 14  میزان پیشرفت 100%
بازکردن قالب های دور سقف طبقه 13  میزان پیشرفت 100%
پیاده کردن محور ستون های سقف 14 جهت نصب رامکای قالب ستون و قالب بتدی  میزان پیشرفت 100%
تعداد نیرو های فعال در پروژه 25 نفر

تاریخ 1401/1/20

برش و خم میلگرد های سقف طبقه 14  میزان پیشرفت 25%
بتن ریزی پارت 1 ستون های سقف طبقه 14  میزان پیشرفت 100%
بازکردن قالب ستون ها و دیوار های برشی سقف طبقه 8، بلوک 10  میزان پیشرفت 100%
قالب بندی و شاغول و تحویل به کارفرما جهت بتن ریزی پارت یک ستون سقف ۱۴  میزان پیشرفت 100%
تعداد نیرو های فعال در پروژه 25 نفر

 

تاریخ 1401/1/21

   

برش و خم میلگرد های سقف طبقه 14  میزان پیشرفت 30%
بازکردن قالب ستون های پارت 1 سقف طقبه 14  میزان پیشرفت 100%
قالب بندی پارت 2 ستون های سقف طبقه 14  میزان پیشرفت 100%
بتن ریزی ستون های پارت 2 سقف طبقه 14  میزان پیشرفت 100%
تعداد نیرو های فعال در پروژه 25 نفر

 

تاریخ 1401/1/24

   

برش و خم میلگرد های سقف طبقه 14  
بازکردن قالب ستون های پارت 2 سقف طقبه 14  
قالب بندی پارت 3 ستون های سقف طبقه 14  
بتن ریزی ستون های پارت 3 سقف طبقه 14  
شاسی کشی زیر تیر های اصلی و فرعی سقف طبقه 14  
آرماتور بندی و قالب بندی راه پله جنوبی سقف طبقه 13  
تعداد نیرو های فعال در پروژه 20 نفر

 

تاریخ 1401/1/23

   

برش و خم میلگرد های سقف طبقه 14  
بازکردن قالب ستون های پارت 3 سقف طقبه 14  
قالب بندی پارت 4 ستون های سقف طبقه 14  
بتن ریزی راه پله جنوبی سقف طبقه 12  
بتن ریزی ستون های پارت 4 سقف طبقه 14  
شاسی کشی زیر تیر های اصلی و فرعی سقف طبقه 14  
قالب بندی کف تیر های اصلی و فرعی سقف طبقه 14  
تعداد نیرو های فعال در پروژه 23 نفر

 

تاریخ 1401/1/25

   

برش و خم میلگرد های سقف طبقه 14  
بازکردن قالب ستون های پارت 4 سقف طقبه 14  
شاسی کشی زیر تیر های اصلی و فرعی سقف طبقه 14  
تعداد نیرو های فعال در پروژه 20 نفر

 

تاریخ 1401/1/26

   

برش و خم میلگرد های سقف طبقه 14  
آرماتوربندی تیر های اصلی و فرعی سقف طبقه 14  
شاسی کشی زیر تیر های اصلی و فرعی سقف طبقه 14  
تعداد نیرو های فعال در پروژه 20 نفر

 

 

 

تاریخ 1401/1/27

   

برش و خم میلگرد های سقف طبقه 14  
آرماتوربندی تیر های اصلی و فرعی سقف طبقه 14  
قالب بندی تیر های اصلی و فرعی سقف طبقه 14  
نصب جک و شاسی کشی تیر های اصلی و فرعی سقف طبقه 14  
بارکردن قالب زیر سقف طبقه 13  
تعداد نیرو های فعال در پروژه 20 نفر

 

 

 

تاریخ 1401/1/28

   

برش و خم میلگرد های سقف طبقه 14  
آرماتوربندی تیر های اصلی و فرعی سقف طبقه 14  
قالب بندی آویز تیر ها و کفی تیر های اصلی و فرعی سقف طبقه 14  
بارکردن قالب زیر سقف طبقه 13  
تعداد نیرو های فعال در پروژه 20 نفر

 

 

 

تاریخ 1401/1/29

   

برش و خم میلگرد های سقف طبقه 14  
آرماتوربندی تیر های اصلی و فرعی سقف طبقه 14  
قالب بندی آویز تیر ها و کفی تیر های اصلی و فرعی سقف طبقه 14  
بارکردن قالب زیر سقف طبقه 13  
نصب تیرچه سقف طبقه 14  
تعداد نیرو های فعال در پروژه 20 نفر

 

 

 

تاریخ 1401/1/30

   

برش و خم میلگرد های سقف طبقه 14  
آرماتوربندی تیر های اصلی و فرعی سقف طبقه 14  
قالب بندی آویز تیر ها و کفی تیر های اصلی و فرعی سقف طبقه 14  
بارکردن قالب زیر سقف طبقه 13  
نصب تیرچه سقف طبقه 14  
تعداد نیرو های فعال در پروژه 20 نفر

 

 

 

تاریخ 1401/1/31

   

برش و خم میلگرد های سقف طبقه 14  
آرماتوربندی تیر های اصلی و فرعی سقف طبقه 14  
نصب جک صلیبی، شاسی کشی، قالب بندی دور سقف طبقه 14  
نصب قالب فوم سقف طبقه 14  
نصب تیرچه سقف طبقه 14  
تعداد نیرو های فعال در پروژه 20 نفر

 

 

 

ساخت و سازساختمان

آماد و پشتیبانی ناجااسکلت بتنی پروژه شرکت تعاونی مسکن آماد و پشتیبانی ناجاپروژه شرکت تعاونی مسکن آماد و پشتیبانی ناجاتعاونی مسکن آماد و پشتیبانی ناجاشرکت تعاونی مسکن آماد و پشتیبانی ناجا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.