پروژه شرکت تعاونی مسکن آماد و پشتیبانی ناجا

454534534
Untitled841
Untitled-54
Untitled-8-Recovered
Untitled-10-Recovered
Untitled-1
Untitled2
Untitled-9-Recovered

پروژه شرکت تعاونی مسکن آماد و پشتیبانی ناجا

پروژه شرکت تعاونی مسکن آماد و پشتیبانی ناجا

شرکت تعاونی مسکن آماد و پشتیبانی ناجا افتخار اجرای کامل اسکلت بتنی پروژه خود را به شرکت یاسر داده است و شرکت یاسر با تمام قدرت و با به پای کار آوردن تجربه چندساله خود این پروژه را آغاز نموده و طبق وعده خود اسکلت های بتنی را در مدت یک سال تحویل خواهد داد.

این پروژه در تاریخ 1399/10/14 آغاز شده است و طبق وعده قرار است در تاریخ 1400/10/14 به طور کامل تکمیل شده و تحویل داده شود.

پروژه شرکت تعاونی مسکن آماد و پشتیبانی ناجا با متراژ 27 هزار متر در دست تکمیل است که شرکت ما 35 نیروی مجرب را برای تکمیل پروژه در موعد مقرر مستقر کرده است.

این پروژه با نام صدف شروع شده و در آدرس تهران – ورد آورد شمالی – خیابان آرش کمانگیر – قطعه 49 واقع شده است.

شرکت یاسر با به کار گیری نیرو های مجرب و استفاده از ابزار های کامل و کار آمد توانسته است تاکنون تمامی پروژه ها را به خوبی تکمیل و تحویل دهد.

مشتریشرکت تعاونی مسکن آماد و پشتیبانی ناجا
ساخته شده توسطشرکت ساختمانی یاسر
تاریخ شروع1399/10/14
تاریخ اتماماین پروژه یک ساله به اتمام خواهد رسید و موعد مقرر 1400/10/14 می باشد
موضوع پروژهاجرای کامل اسکلت بتنی

ساخت و سازساختمان

آماد و پشتیبانی ناجااسکلت بتنی پروژه شرکت تعاونی مسکن آماد و پشتیبانی ناجاپروژه شرکت تعاونی مسکن آماد و پشتیبانی ناجاتعاونی مسکن آماد و پشتیبانی ناجاشرکت تعاونی مسکن آماد و پشتیبانی ناجا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.