IMG_2527
IMG_2525

پروژه نگین آماد و پشتیبانی ناجا

 

پروژه نگین در تاریخ 1400/11/22 آغاز شد. در این پروژه حدود 52 هزار متری، شرکت یاسر وظیفه اجرای کامل اسکلت بتنی را بر عهده دارد که با توان نیرو های مجرب خود و ابزار آلات کامل، توانسته است این پروژه را تا حد مطلوبی جلو ببرد و پیشرفت چشم گیری داشته باشد.

در این پروژه شرکت ساختمانی یاسر با استفاده از 30 عدد نیرو وظیفه خود را آغاز نموده است. تصاویر قرار داده شده این صفحه نمایانگر فعالیت نیرو ها و حجم پروژه می باشند.

پروژه نگین در فردیس ،شهرک ناز ،پشت پارک تندرستی پروژه نگین پارک آماد و پشتیبانی ناجا واقع شده است.

 
نام مشتریآماد و پشتیبانی ناجا
ساخته شده توسطشرکت ساختمانی یاسر
تاریخ شروع1400/11/22
تاریخ اتمامپس از اتمام قرار داده خواهد شد.
موضوع پروژهاجرای کامل اسکلت بتنی
متراژ و تعداد طبقاتحدود 52000 متر و 39 طبقه

تاریخ 1401/1/18

بتن ریزی ستون ها و دیوار های برشی سقف طبقه 8،بلوک 10  میزان پیشرفت 100%
باز کردن ابزار های زیر سقف طبقه 7، بلوک 9 و 10  میزان پیشرفت 70%
رفع نواقص سقف طبقه 9 بلوک 4 و 5 و تحویل به کارفرما  میزان پیشرفت 100%
تعداد نیرو های فعال در پروژه 27 نفر

تاریخ 1401/1/20

بتن ریزی سقف نهم بلوک 4 و 5  میزان پیشرفت 100%
شاسی کشی و انداختن کف سقف طبقه 8، بلوک 9  میزان پیشرفت 70%
آرماتور بندی ستون های سقف طبقه 10، بلوک 4  میزان پیشرفت 50%
بازکردن قالب ستون ها و دیوار های برشی سقف طبقه 8، بلوک 10  میزان پیشرفت 30%
تعداد نیرو های فعال در پروژه 27 نفر

تاریخ 1401/1/21

آرماتوربندی تیر های اصلی سقف طبقه 8، بلوک 9  میزان پیشرفت 30%
شاسی کشی و انداختن کف سقف طبقه 8، بلوک 10  میزان پیشرفت 80%
آرماتوربندی ستون های سقف طبقه 10، بلوک 4  میزان پیشرفت 50%
تعداد نیرو های فعال در پروژه 25 نفر

تاریخ 1401/1/22

آرماتوربندی تیر های سقف طبقه 8، بلوک 9 70%
آرماتوربندی تیر های سقف طبقه 8، بلوک 10 30%
آرماتوربندی ستون ها و دیوار های برشی سقف طبقه 10، بلوک 4 80%
قالب بندی ستون ها و دیوار های برشی سقف دهم، بلوک 4 70%
تعداد نیرو های فعال در پروژه 27 نفر

تاریخ 1401/1/23

آرماتوربندی تیر های سقف طبقه 8، بلوک 9 90%
آرماتوربندی تیر های سقف طبقه 8، بلوک 10 50%
قالب بندی ستون ها و دیوار های برشی سقف طبقه 10، بلوک 4 100%
تعداد نیرو های فعال در پروژه 27 نفر

تاریخ 1401/1/24

بتن ریزی ستون ها و دیوار های برشی سقف 10، بلوک 4 100%
آرماتوربندی تیر های سقف طبقه 8، بلوک 10 70%
آرماتوربندی تیر های سقف طبقه 8، بلوک 9 100%
زدن آویز تیر های سقف طبقه 8، بلوک 9 80%
آرماتوربندی ستون های سقف 10، بلوک 5 60%
تعداد نیرو های فعال در پروژه 28 نفر

تاریخ 1401/1/25

آرماتوربندی تیر های سقف طبقه 8، بلوک 10 90%
بازکردن قالب ستون های سقف طبقه 10، بلوک 4 90%
آرماتوربندی ستون های سقف طبقه 10، بلوک 5 80%
تعداد نیرو های فعال در پروژه 28 نفر

تاریخ 1401/1/26

آرماتوربندی تیر های سقف طبقه 8، بلوک 10 100%
انداختن تقویتی های تیر های سقف طبقه 8، بلوک 10 80%
تیرچه گذاری سقف طبقه 8، بلوک 9 80%
آرماتور بندی ستون ها و دیوار های برشی سقف طبقه 10، بلوک 5 100%
قالب بندی ستون ها و دیوار های برشی سقف طبقه 10، بلوک 5 70%
تعداد نیرو های فعال درپروژه 28 نفر

 

تاریخ 1401/1/27

 

تقسیم لایت فرم های سقف طبقه 10، بلوک 9 70%
قالب بتدی ستون های سقف طبقه 10، بلوک  5 100%
شاسی کشی و انداختن سقف طبقه 10، بلوک 4 20%
تعداد نیرو های فعال در پروژه 28 نفر

 

تاریخ 1401/1/28

 

تقسیم لایت فرم های سقف طبقه 10، بلوک 9 90%
تیرچه گذاری سقف سقف طبقه 8، بلوک 10 80%
بتن ستون ها و دیوار های سقف طبقه 10، بلوک 5 100%
انداختن کف سقف ظبقه 10، بلوک 4 90%
تعداد نیرو های فعال در پروژه 28 نفر

تاریخ 1401/1/29

 

تقسیم تیرچه های سقف طبقه 8، بلوک 10 100%
خم و برش میلگرد های اصلی و فرعی سقف طبقه 10، بلوک 4 50%
آرماتوربندی دیوار های اصلی سقف طبقه 10، بلوک 4 30%
تقسیم لایت فرم های سقف طبقه 8، بلوک 10 10%
تعداد نیرو های فعال در پروژه 28 نفر

تاریخ 1401/1/30

 

بستن میلگردهای حرارتی و انداختن اوتکا و منفی های سقف طبقه 8، بلوک 9 50%
بستن راه پله های سقف طبقه 8 50%
آرماتوربندی تیر های اصلی و فرعی سقف طبقه 10، بلوک 4 60%
تعداد نیرو های فعال در پروژه 28 نفر

تاریخ 1401/1/31

 

بستن میلگردهای حرارتی و انداختن اوتکا و منفی های سقف طبقه 8، بلوک 9 80%
تقسیم لایت فرم های سقف طبقه 8، بلوک 10 100%
آرماتوربندی تیر های اصلی سقف طبقه 10، بلوک 4 90%
تعداد نیرو های فعال در پروژه 28 نفر

تاریخ 1401/1/1

بستم میلگرد های حرارتی و انداختن اتکا و منفی های سقف طبقه 8، بلوک 10 70%
بستن قالب دور بغل سقف طبقه 8، بلوک 9 100%
آرماتوربندی تیر های اصلی سقف طبقه 10، بلوک 4 100%
زدن آویز های سقف 10، بلوک 4 90%
تعداد نیرو های فعال در پروژه 28 نفر

تاریخ 1401/1/5

بتن ریزی سقف طبقه 10، بلوک 9 100%
تیرچه گذاری و تقسیم لایت فرم های سقف طبقه 10، بلوک 4 40%
آرماتوربندی تیر های اصلی سقف طبقه 10، بلوک 5 30%
زدن آویز های سقف 10، بلوک 4 100%
تعداد نیرو های فعال در پروژه 28 نفر

تاریخ 1401/1/6

بازکردن قالب دوربغل سقف طبقه 8، بلوک 9 و 10 100%
آرماتوربندی ستون های سقف طبقه 9، بلوک 9 60%
آرماتوربندی تیر های اصلی و فرعی سقف طبقه 10، بلوک 5 60%
تعداد نیرو های فعال در پروژه 28 نفر

تاریخ 1401/1/7

قالب بندی ستون های سقف طبقه 9، بلوک 9 50%
آرماتوربندی ستون های سقف طبقه 9، بلوک 9 90%
آرماتوربندی تیر های اصلی و فرعی سقف طبقه 10، بلوک 5 100%
زدن آویز های سقف طبقه 10، بلوک 5 100%
تیرچه گذاری سقف طبقه 10، بلوک 5 30%
تعداد نیرو های فعال در پروژه 28 نفر

 

تاریخ 1401/1/8

قالب بندی ستون هاو دیوار های برشی سقف طبقه 9، بلوک 9 90%
آرماتوربندی دیوار های برشی سقف طبقه 9، بلوک 9 100%
تقسیم لایت فرم های سقف طبقه 10، بلوک 5 70%
تیرچه گذاری سقف طبقه 10، بلوک 5 60%
تعداد نیرو های فعال در پروژه 28 نفر

 

ساخت و ساز

اسکلت بتنی پروژه نگینبتن ریزی پروژه نگین کرجپروژه آماد و پشتیبانی ناجاپروژه نگین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.