پروژه شرکت صحت

پروژه شرکت صحت

شرکت صنعتی و بازرگانی صحت از شرکت های بزرگ می باشد که شرکت یاسر افتخار همکاری با آن را در کارنامه خود ثبت نموده است.

در این پروژه شرکت ساختمانی یاسر اجرای کامل اسکلت بتنی را بر عهده داشت.

پروژه در کرج – جاده ملارد – پشت نیروگاه واقع شده است.

شرکت یاسر در تاریخ 1399/02/01 پروژه شرکت صنعتی و بازرگانی صحت را استارت زد و در تاریخ 1400/01/01 تحویل داده است.

متراژ پروژه شرکت یاسر به طور تقریبی 11 هزار متر می باشد . از آغاز فعالیت شروع این پروژه تعداد 40 نفر نیرو برای تکمیل فرایند اجرای کامل اسکلت بتنی مشغول به کار شدند که در نهایت پس از گذشت مدت 11 ماه به اتمام رسید.

متراژ پروژه شرکت یاسر به طور تقریبی 11 هزار متر بوده است.

مشتریشرکت صنعتی و بازرگانی صحت
ساخته شده توسطشرکت ساختمانی یاسر
تاریخ شروع1 اردیبهشت 1399
تاریخ اتمام1 فروردین 1400
موضوع پروژهاجرای کامل اسکلت بتنی

ساخت و سازساختمان

اسکلت بتنی پروژه شرکت صحتپروژه شرکت صحتشرکت ساختمانی یاسرشرکت صحتشرکت صنعتی و بازرگانی صحتشرکت یاسر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.